Július 1, 2022
Újra műsorral ünnepelt az önkormányzat
Bejegyzés: - Gajda - Március 15, 2022
Az Egy nap Pest utcáin című zenés-táncos irodalmi összeállítással újra műsorral ünnepelte az önkormányzat a járvány miatti kétéves kényszerű szünet után az 1848-as forradalom évfordulóját.

A műsorban közreműködött Derzsi György, Esztergomi Katinka, Meskó Boróka, valamint a Budapesti Táncművészeti Szakgimnázium növendékei és Nagy Zsolt karnagy vezetésével az Obsitos Fúvószenekar.

Kossuth Lajos alakját állította középpontba ünnepi beszédében Dr. Hiller István országgyűlési képviselő. „Mi a tanulság közel két évszázaddal a reformkor után? Mi a tanulság bő egy évszázaddal azután, hogy ő elment?” – tette fel a kérdést, és a nyugathoz való tartozást nevezte meg tanulságul. „Elsőként is érdemes fölfedezni, hogy az, aki itt ránk néz és a társai, nemcsak a jövőbe néztek, hanem tudták is azt látni. Ezt az országot akkor, a saját korában minden fenntartás nélkül a nyugathoz kívánták kötni. A szabadság és függetlenség eszméje, mindaz, amely vezérelte őket, a tudás megszerzése és továbbadása, az, amire fölhívták a figyelmet már évtizedekkel korábban, hogy vigyázó szemetek merre vessétek, az ennek az országnak és ennek a nemzetnek a nyugathoz való tartozását fejezte ki. Őszintén és abban híve, amit államalapító első királyunk, Szent István a legbölcsebben kijelölt. Ezért mai magyarok, nehogy utat tévesszen bárki is… Van más tanulság is. Szintén nem recepteskönyv-tanulság, de olyan, amely hosszú évszázadok alatt bizonyságot nyert, ezért helyes, hogyha kimondja a magyar. A mi országunknak nem volt előnyös, és nem állt érdekében, hogy egy közös határa legyen Oroszországgal, hívják azt bárhogy is a történelemben. Bármikor, legyen az az ő korszaka, legyen az a korszak, amit átéltek már közülünk azok, akik akkor, a második világháború után tízévesen már gondolkodni kezdtek, és tudják és tudhatják azok, akikkel együtt ezt az országot 1989-90-ben átvittünk egy partra. Ezért nehogy utat vesszen valaki!

Sohasem voltunk olyan, mint Párizs vagy a Rajna-medence. Nem ez a kérdés, magyarok! A kérdés az, hogy a gondolkodásban, a viselkedésben, az odatartozásban szervezetileg, katonailag és politikai értelemben nekünk előnyös, hogyha a mi hazánk a nyugathoz tartozik. Ezért ezt 2022. március 15-én, emlékezve az előzőkre, feleleveníteni és a saját korunkba behelyezni nagyon is fontos… Amikor elmentek budapestiek a belvárosba, amikor látjátok a múzeumainkat, az Operaházat, amikor felülünk az első földalattira, az nem lett volna őnélkülük, az ő áldozatuk nélkül és anélkül, hogy valakik képesek voltak felismerni, hogy mikor kell azt mondani, hogy egyébként együtt kell gondolkodni. És ez a végső tanulság… Szép dolog, hogy ember és másik ember különbözőképpen gondolkodik, de úgy senki nem ünnepelhet ’48-at, hogy ne tudja, ennek az országnak a fejlődését, a polgárosodását az és kizárólag az segíti elő, hogyha Magyarország a nyugathoz tartozik. Ezért büszke magyarként és büszke európaiként köszöntsük Kossuthot és Széchenyit, a március 15-eikeket, Petőfit és nagyszerű társait, a börtönből kiszedett Táncsicsot és aztán azokat, akiket elüldözött a hatalom, és Itáliában vagy éppen az Egyesült Államokban szolgálták a szabadság ügyét. Most 2022 márciusában, választások előtt, amikor őszintén remélem, mindenki lelkiismerete szerint és szabadon választhat, ezeket a kérdéseket nem elég feltenni. A nekik szóló tisztelet most, ebben az évben, március 15-én az is, hogy tudjuk, ennek az országnak, ennek a nemzetnek hol a helye. És ezt egy olyan nagyszerű területen, Budapestnek egy olyan büszke kerületében, mint Kispest, öröm és megtiszteltetés volt elmondani – fogalmazott a parlament alelnöke.”

Az ünnepség zárásaként koszorút helyezett el a szobor talapzatán Gajda Péter polgármester, Vinczek György, Kertész Csaba és Varga Attila alpolgármester, illetve dr. Benedek-Szabó Andrea aljegyző az önkormányzat képviseletében, valamint Kispest két országgyűlési képviselője, Burány Sándor és Hiller István. A nemzetiségek, pártok, intézmények és civil szervezetek nevében koszorúzott: Kispesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Kispesti Szerb Önkormányzat, MSZP Kispesti Szervezete, Jobbik Magyarországért Mozgalom kispesti Szervezete, Párbeszéd Magyarországért Kispesti Szervezete, Momentum Mozgalom Kispesti Szervezete, Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség és az Ady Endre Református Általános Iskola és a Szőlőskert Református Óvoda, Kispesti Evangélikus Gyülekezet, Kispesti Ifjúsági Önkormányzat, Gazdasági Ellátó Szervezet, Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola, Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola, Kispesti Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubja, a Székelyország Tündérkertje, Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvédelmi Egyesülete, Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete Kispest, Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, Wekerlei Társaskör Egyesület, Kispesti Kertbarát Klub.

 


Bejegyzés: - Gajda - Június 30, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Június 28, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Június 20, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Június 16, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Június 16, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Június 14, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Június 12, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Június 11, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Június 8, 2022
Bejegyzés: - Gajda - Június 4, 2022
© Gajda Péter, Minden jog fenntartva